implanty 02Rodzaje i zalety implantów stomatologicznych

Po ekstrakcji zęba w jamie ustnej pojawiają się nieodwracalne zmiany, które w przyszłości mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia pacjenta. W stomatologii istnieje kilka sposobów, które pozwalają na uzupełnienie braków. Jednym z najbardziej nowoczesnych i sprawdzonych jest zastosowanie wszczepów śródkostnych, czyli implantów. Warto podkreślić, że zachowanie kości wyrostka zębodołowego w jamie ustnej do jak najpóźniejszego wieku ma fundamentalne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z konstrukcji protez ruchomych, które utrzymywane są w większej części lub nawet w całości na kości. Jedyną metodą utrzymania wyrostka zębodołowego po utracie zęba jest zastosowanie w to miejsce implantu.

 

Różnice pomiędzy implantami

Implanty w zależności od kilku czynników różnią się od siebie. Pierwszą cechą, według której można je typizować jest miejsce, a w zasadzie głębokość ich umieszczenia. Współcześnie do najbardziej popularnych należą te mocowane w obrębie kości budującej szczękę bądź żuchwę. Innym typem są implanty podkostne, które mocowane są znacznie płycej – bezpośrednio pod dziąsłem. Stykają się one jedynie z zewnętrzną częścią kości. Coraz częściej odchodzi się jednak od tego typu, ponieważ mają mniejszą wytrzymałość niż te mocowane wewnątrz kości. Podziału można dokonać również ze względu na rozmiar struktur wszczepianych w ciało. Zasadniczo implanty mają około 3,5 – 4,2 mm średnicy. Na rynku funkcjonują również i większe, osiągające wymiar 6 mm. Wybór rozmiaru zależy od miejsca, w które mają zostać wszczepione.

 

Zalety wszczepiania implantów

Implanty zębowe odgrywają ważną rolę we współczesnej stomatologii. Po pierwsze uzupełnienie protetyczne wsparte na wszczepach śródkostnych i dają możliwość stosowania protez stałych bez uszkadzania zębów sąsiednich. Ponadto implanty przeciwdziałają zanikowi kości, a co za tym idzie są podstawą do zachowania estetyki twarzy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pozwalają one na przywrócenie funkcji naturalnego uzębienia.