protezy zęboweRodzaje i charakterystyka protez zębowych

Protezy zębowe poleca się tym pacjentom, którzy utracili wszystkie zęby, bądź mają tych zębów niewiele. Braki poszczególnych zębów zawsze należy uzupełnić ponieważ powodują one określone zaburzenia w jamie ustnej – zęby sąsiadujące z ubytkiem po pewnym czasie zaczynają się przemieszczać a przeciwstawne wysuwać.

Ubytki w uzębieniu powodują przeciążenie i rozchwianie zębów, nieprawidłowości zgryzu, a także zaburzeń w funkcjonowaniu stawów żuchwowo – skroniowych. Niepełny zgryz skutkuje wadami wymowy , powoduje tez zaburzenia trawienia.

Istnieje kilka rodzajów protez zębowych warto więc poznać możliwości jakie daje nam protetyka zanim zdecydujemy się na wybór jednej z nich.

 

Rodzaje protez  zębowych

 • stałe protezy zębowe – wkłady koronowe licówki i mosty protetyczne.
 • protezy ruchome – częściowe lub całkowite, częściowo szkieletowe, częściowo nakładkowe, akrylowe całkowite.

 

Charakterystyka protez  zębowych

Wkłady koronowe odtwarzają część koronową zębów- w określonych sytuacjach mogą nawet zastąpić tradycyjną plombę. Licówki poprawiają koloryt i kształt zębów – naklejane są na zewnętrzne powierzchnie zębów, implanty to korony mocowane na oszlifowanym zębie, bądź w układzie koronowo – . korzeniowym.

Most protetyczny uzupełnia ubytek jednego lub kilku zębów. Funkcję filarów mostu pełnią własne zęby. lub implanty.

 

Zalety

Protezy stałe są wygodne w wielu przypadkach nie różnią się w użytkowaniu od własnych zębów.

 

Proteza częściowo szkieletowa

Proteza ta należy do protez ruchomych, stosuje się ją u pacjentów, którzy posiadają własne zęby ponieważ to na nich opiera się proteza. Jest ona wykonana z metalowych wytrzymałych surowców. Zaletą ich jest :

 • ze nie osiadają i są stabilne
 • trwale utrzymująca higienę jamy ustnej
 • cienkie i delikatne
 • łatwe w adaptacji
 • możliwość refundacji  z NFZ.

 

Proteza częściowo nakładana typu overdenture

Protezy te opierają się na korzeniach zębów pacjenta. Stosuje się je przy uzębieniu resztkowym, gdy korzenie zębów nie mogą stanowić filaru mostu. Na korzeń zęba nakłada się specjalne zatrzaski, które mocują ruchomą protezę odtwarzającą całkowity luk zębowy.

 

Zalety

 • naturalne odczucie przy gryzieniu i żuciu
 • siły powstające podczas żucia są przenoszone na kości szczęk w sposób fizjologiczny
 • szybki proces adaptacyjny

 

Protezy całkowite akrylowe

Stosuje się je u pacjentów, którzy maja całkowity ubytek uzębienia .

Protezy tego typu bywają niestabilne mogą się przemieszczać, ocierać dziąsła i podniebienie. Nowoczesną wersją protezy całkowitej jest proteza stabilizowana na implantach – ruchoma bądź stała.

Aby założyć protezę ruchomą w żuchwie trzeba wszczepić minimum dwa implanty, a do protezy ruchomej w szczęce  cztery.

 

Zalety protezy całkowitej

 • możliwość jedzenia twardych pokarmów
 • zapobieganie  zanikom kości.

Protezy zębowe mają za zadanie zwiększenie komfortu życia osoby, która ją posiada. Należy jednak pamiętać iż każda proteza dopasowuje się do indywidualnych możliwości pacjenta. Chodzi tu o aktualny stan uzębienia, oraz możliwości finansowe pacjenta.