Periodontologia i chirurgia periodontologicznaPeriodontologia i chirurgia periodontologiczna

Periodontologia to jedna z najmłodszych dziedzin w stomatologii. Najprościej rzecz ujmując, stomatolog periodontolog zajmuje się: schorzeniami aparatu zawieszeniowego zęba, czyli przyzębie, leczeniem chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Niestety choroby przyzębia są bardzo powszechne – pod względem częstotliwości ustępują tylko próchnicy. Wlicza się do nich, między innymi ogólnie rozumiane choroby dziąseł, wszelkie stany zapalne przyzębia oraz jego wady – zarówno te wrodzone, jak i nabyte. Chirurgia periodontologiczna polega na chirurgicznym przywracaniu funkcji chorym tkankom przyzębia. Warto pamiętać, że nieleczone zapalenie przyzębia, zwane również paradontozą może prowadzić do utraty zębów.

 

Skierowanie na zabieg

Po obejrzeniu stanu zębów i dziąseł stomatolog może skierować nas na zabieg chirurgiczny. Samo leczenie chorób przyzębia ma charakter kompleksowy i składa się z trzech faz: wstępnej, korekcyjnej i podtrzymującej. Zabieg chirurgiczny to ważny element fazy korekcyjnej. Wdraża się go wtedy, kiedy zabiegi higienizacji okazały się nieskuteczne. Celem zabiegu chirurgii periodontologicznej jest uzyskanie dostępu do powierzchni korzenia zębów, eliminacja stanu zapalnego, umożliwienie kontroli płytki nazębnej, poprzez spłycenie głębokości kieszonek, regeneracja tkanek aparatu „zawieszeniowego” zębów, a także poprawa warunków topograficznych w obszarze śluzówkowo-dziąsłowym.

 

Niektóre rodzaje zabiegów

Istnieje kilka typów zabiegów przeprowadzanych podczas leczenia tkanki miękkiej w jamie ustnej. Należą do nich: kiretaż zamknięty, kiretaż otwarty oraz pokrycie recesji. Kiretaż zamknięty polega na oczyszczeniu kieszonki dziąsłowej, z tego co stanowi ognisko stanu zapalnego. Może to być kamień nazębny, ziarniny i resztki pokarmowe. Zabieg ten przeprowadzany jest, kiedy na skutek naporu kamienia na linię dziąseł tworzą się tzw. kieszenie patologiczne. Kieraż otwarty, zwany również zabiegiem płatowym polega natomiast na rozwarstwieniu tkanek miękkich przyzębia. Umożliwia to uzyskanie dostępu do korzenia zęba w celu dokładnego oczyszczenia złogów kamienia czy ziarniny zebranych głęboko pod dziąsłem. Ostatni typ, czyli pokrycie recesji to nic innego jak przeszczep dziąsła. Sposób przeprowadzenia zabiegu pokrycia recesji zależy od warunków anatomicznych pacjenta oraz ilości zębów objętych zabiegiem.