Odbudowa i regeneracja kościOdbudowa i regeneracja kości

Utrata lub braki w uzębieniu mają duży wpływ na codzienne funkcjonowanie. Oprócz problemów z przeżuwaniem pojawić się mogą również kompleksy, a co za tym idzie zaburzone zostają relację z innymi ludźmi. Dużym problemem, który pojawia się po utracie zęba jest również fizjologiczny proces zaniku kości, w której był umocowany. Związane jest to z ustaniem fizjologicznej funkcji zębodołu. Zanik kości ma bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Najpoważniejszym jest niemożliwość zastosowanie protez w wypadku rozległych braków zębowych, bezzębia lub braku bocznych zębów w żuchwie, kiedy jedynym utrzymaniem dla protezy jest kość. W przypadku przeprowadzenia zabiegu implantacji ubytki w kościach powodują, że proces ich wszczepiania jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. W takich przypadkach stosuje się metodę regeneracji kości. Po odbudowaniu się tkanki możliwe jest wszczepienie tytanowych implantów, dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu i wsparci procesów regeneracyjnych organizmu. Zabiegi powinny zostać przeprowadzone przez dobrego stomatologa.

 

Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości to zabieg chirurgiczny, w którym wykorzystuje się odpowiednio cienką błonę umieszczaną na powierzchni gojącej się kości. Membrana wspomaga i przyspiesza gojenie się rany, tkanki kostnej i błony śluzowej. Stanowi ona fizyczną zaporę, uniemożliwiającą migrację innych komórek, m.in. tkanek miękkich w kierunki stopniowo odnawiającej się tkanki kostnej. W zależności od tego, jaką błonę wybierze stomatolog może być ona zarówno rozpuszczalna, jak i nierozpuszczalna. W drugim przypadku konieczne jest późniejsze usunięcie wprowadzonej membrany.

 

Przeszczep kości

Innym sposobem regeneracji jest przeszczep kości. Jest to zabieg, dzięki któremu ubytki zapełniane są specjalnym materiałem podobnym do kości ludzkiej.  Dzięki temu jest on łatwo akceptowany przez nasz organizm, jako własny i tylko w nielicznych przypadkach zdarza się jego odrzucenie. W miejsce kości zostaje wprowadzona  sztuczna kość w formie granulatu, tworząc nową strukturę kostną. Nim cząsteczki wprowadzonego biomateriału całkiem połączą się z kością mija około sześciu miesięcy.