> > Jak-wydluzyc-zycie-narzedzi-chirurgicznych-zasady-konserwacji

Jak wydłużyć życie narzędzi chirurgicznych – zasady konserwacji.

Jak zabezpieczyć narzędzia chirurgiczne przed korozją

Narzędzie chirurgiczne, mimo że wykonane są z trwałych materiałów, to nieprawidłowo konserwowane szybko ulegają zniszczeniu. Dbanie o narzędzia to proces wieloetapowy, który rozpoczyna się wraz z momentem rozpakowania nowych narzędzi, poprzez ich prawidłowe użytkowanie, odpowiednie mycie i sterylizację.

Na szybsze zużycie narzędzi chirurgicznych wpływają:

  • używanie narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem;
  • pozostawianie odpadów pooperacyjnych na narzędziach przez dłuższy czas;
  • niedokładne usuwanie zanieczyszczeń;
  • mycie w środkach czyszczących o nieprawidłowym stężeniu substancji dezynfekujących;
  • używanie wody z kranu z dużą zawartością soli mineralnych, zamiast wody destylowanej;
  • używanie narzędzi uszkodzonych lub ze śladami korozji;
  • transport bez zabezpieczenia;
  • przechowywanie narzędzi w opakowaniach foliowych, w których może skraplać się para wodna, tworząc kondensat szkodliwy dla stali.

Stal nierdzewna, z której wykonuje się narzędzia chirurgiczne to stop żelaza z chromem, wanadem, niklem i innymi pierwiastkami poprawiającymi parametry wytrzymałościowe. Za właściwości antykorozyjne stali odpowiedzialny jest chrom, który w połączeniu z tlenem uodparnia stop na szkodliwe działanie wilgoci. W związku z tym narzędzia nabierają odporności w procesie mycia i dezynfekcji, dzięki ekspozycji na tlen i tworzeniu w ten sposób swoistej warstwy ochronnej. Niedokładne oczyszczanie narzędzi z pozostałości powoduje, że powietrze ma utrudniony dostęp do powierzchni metalu, co sprzyja powstawaniu korozji.

Do częstego zjawiska można zaliczyć korozję wżerną, która występuje w postaci punktowego zaczernienia. Sygnał ten jest już przesłanką do tego, by zrezygnować z użytkowania danego narzędzia, ponieważ korozja najprawdopodobniej obejmie również pozostały sprzęt wspólnie składowany z przedmiotem skorodowanym.

Prawidłowa konserwacja dotyczy również zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych w miejscach mechanizmów otwierających i zamykających. Żeby nożyczki chirurgiczne czy kleszczyki naczyniowe sprawnie funkcjonowały podczas operacji, należy regularnie naoliwiać krytyczne punkty styku. Tylko prawidłowa dbałość o narzędzia chirurgiczne powoli na ich długotrwałe użytkowanie.