diagnostyka obrazowaDiagnostyka obrazowa w stomatologii

Nowoczesna stomatologia w diagnozowanie chorób jamy ustnej wykorzystuje stare i sprawdzone metody, jak np. zgłębnikowanie zębów oraz techniki supernowoczesne: technologie z laserem, rezonansem magnetycznym, tomografem i badaniem elektrycznej aktywności komórek bakteryjnych włącznie. Diagnostyka stosowana w gabinecie dentystycznym umożliwia wykrycie choroby, określenie jej przyczyn i zasięgu oraz poznanie rozmiarów i charakteru uszkodzenia zębów. Nowoczesne metody diagnostyki obrazowej wykorzystywane są tez przez protetyków, chirurgów i implantologów przy planowaniu zabiegów oraz podczas ich przeprowadzania. Zwiększa to bezpieczeństwo interwencji chirurgicznej, ułatwia przeprowadzenie zabiegu zgodnie z wytyczonym wcześniej planem i umożliwia monitorowanie działań.

 

Radiologiczne badania medyczne

Badanie radiologiczne jest drugim etapem diagnozowania niepokojących zmian wewnątrz jamy ustnej. Prześwietlenia stosuje się zarówno do diagnozowania pojedynczego zęba, jak i kości twarzoczaszki czy tkanek kostnych szczęki lub żuchwy. Warto podkreślić, że diagnostyka obrazowa pozwala również szczegółowo przeanalizować układ zębów, co jest nader istotne przy leczeniu ortodontycznym, protetycznym czy implantologicznym Dzięki zdjęciom radiologicznym możliwe jest wykrycie zmian patologicznych, takich jak: torbiele, nowotwory i ziarniaki. Pozwala również wykryć próchnicę na powierzchniach stycznych zębów. Wyróżnia się też dwa typy zdjęć radiologicznych: wewnątrzustne, dzielona na przylegające i zgryzowe oraz zewnątrzustne. Zdjęcia przylegające służą do obrazowania niewielkiej przestrzeni.  Zdjęcia zewnątrzustne dzielą się na cztery rodzaje: zdjęcia panoramiczne, tomografia komputerowa, tomografia wiązki stożkowej oraz badanie 3D.

 

Zastosowanie tomografii komputerowej w stomatologii

Tomografia komputerowa w diagnostyce stomatologicznej ma wiele zastosowań, między innymi wykonuje się ją rutynowo przed założeniem implantów zębowych czy w przypadku endodoncji. Uzyskany tą drogą obraz zębów jest bardzo dokładny i umożliwia zaplanowanie leczenia stomatologicznego nawet w trudniejszych przypadkach. Dzięki tomografii komputerowej możliwe jest odwzorowanie nietypowego przebiegu kanałów zębowych, które mogą być powodem nieskutecznego leczenia lub zabiegu.