chirurgia stomatologicznaCzym jest chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Wyłoniła się ona w drugiej połowie XIX wieku, jako podspecjalność stomatologii, która wymaga przygotowania ogólnochirurgicznego.
Zakres zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa, chirurga szczękowo-twarzowego oraz laryngologa bywa różny. Do zabiegów tego typu należą np. ekstrakcje zębów zatrzymanych i niewyrżniętych, odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku, chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej.

 

Chirurgiczne usuwanie zęba

Jednym z najpopularniejszych zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa jest usuwanie zębów. Usuwanie zęba polega na całkowitym usunięciu zęba z zębodołu. W niektórych przepadkach niestety zwykła ekstrakcja zęba nie jest możliwa i zachodzi konieczność jego chirurgicznego usunięcia. Najczęściej ma to miejsce wtedy, kiedy ząb jest pozbawiony korony, a pozostały same korzenie. Konieczna jest ona również wtedy, gdy korzenie zębowe są mocno skrzywione oraz w przypadku zębów zatrzymanych. Zabieg chirurgicznego usuwanie zęba wykonuje się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Istnieją jednak sytuację, gdy trzeba zastosować znieczulenie ogólne. Sam zabieg usunięcia zęba polega na nacięciu dziąsła, odseparowaniu zęba od otaczających tkanek i wyciągnięciu go  zębodołu przy użyciu różnego rodzaju narzędzi. Po skończeniu zabiegu chirurg zaszywa rankę.

 

Chirurgia stomatologiczna a protetyka

Chirurgię stomatologiczną wykorzystuje się również w przypadku leczenia implantami. Nazywana jest ona chirurgią przedprotetyczną i polega na przygotowaniu jamy ustnej do leczenia protetycznego, umożliwiające wykonanie możliwie najbardziej, funkcjonalnego, komfortowego i estetycznego uzupełnienia. W jej zakres wchodzą m.in. usunięcie zębów ze wskazania protetycznych, wyrównanie zniekształceń, usunięcie zmian chorobowych kości i tkanek miękkich. Odrębnym zagadnieniem są działania mające na celu przygotowania miejsca pod wszczepienie implantu.